Berhaen

Missie

De missie van Berhaen is om talenten en ambities van onze doelgroep in het licht te zetten en te ontwikkelen zodat zij in staat zijn deze optimaal in te zetten in de Nederlandse maatschappij.

Visie

Vaak zijn jongeren die zich aan het vormen zijn en mensen die naar Nederland zijn gevlucht zo bezig met de zorgen van vandaag en het overleven naar morgen dat er weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk dat ze hulp en ondersteuning krijgen om stil te staan bij hun individuele talenten vandaag en nadenken over de vraag op welke manier deze het beste ingezet kunnen worden in de toekomst. In verbinding staan met jezelf maar ook de omgeving is hierbij essentieel. Door te werken met deze doelgroep aan het ontdekken van verborgen talenten, krachten en ambities krijgen ze de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om ze de kennis en kunde te geven om verbinding te leggen met zichzelf en hun omgeving zodat ze in staat zijn hun dromen te verwezenlijken.

WerkZAAMHEDEN

De belangrijke uitgangspunten in mijn werkwijze zijn begrip, respect en vertrouwen. Door mijn achtergrond en ervaringen ben ik in staat de juiste vragen te stellen en tools aan te bieden op een laagdrempelige wijze. 

Wat ik samen met de jongeren of nieuwkomers doe is in groepsverband of individueel stil te staan bij het hier en nu. Vragen als ‘wat vind je leuk’, ‘wat kun je’ maar ook ‘wat kun je niet’ komen aan bod. Vervolgens gaan we op verschillende manieren op zoek hoe de droom voor de toekomst eruit ziet. Vanuit hier gaan we op zoek naar mogelijkheden en acties uitstippelen om die droom te bereiken. De combinatie van hoop, zelfvertrouwen, en perspectief zijn de ingrediënten tot succes en goed burgerschap.

© 2019 – 2023 – Berhaen – Alle rechten voorbehouden